Filmes műfaji meghatározások

Referenciafilm:

Hogyan gyártják, hogyan készül, mi a tartalma, melyek az összetevői, milyen technikai és technológiai folyamatok eredménye, milyen a piaci értékelése, a megelégedettség, a fogyasztó/felhasználó véleményének, tapasztalatainak bemutatása, a közvetítők, a kereskedők tájékoztatása, illetve véleményük közreadása.

Belső pr film:

A szervezet belső identitását gondozó információk csokra, az első számú vezető, a vezetés, a menedzsment bemutatkozása és nézetei, célkitűzései és elvárásai, illetve ezek megfogalmazásai, a szervezeti kultúra összetevői és legfontosabb tényezői.
A szervezeti összetartozás érzésének erősítését bármely erre irányuló belső pr-akció vagy egyszeri esemény szolgálhatja annak képi feldolgozásával és megörökítésével.

Image film:

A cég, a szervezet környezeti megítélést fejlesztő üzenetek és információk filmes megfogalmazása. E körbe tartozik a vállalati arculat összetevőinek (designrendszer, hagyományok, szervezeti struktúra és kultúra, kommunikációs tevékenységterületek és a szervezet önimage-ének bemutatása). Ide tartoznak az arculat tartami kérdéseit részletező filmes megfogalmazású információk, úgymint cégfilozófia, küldetés, vízió és misszió, azonosságtudat, company feeling stb. Ebbe a kategóriába tartoznak pld. az országimage filmek is.

Marketing-pr-film:

Termék vagy szolgáltatás promóciós tevékenységeinek kommunikációs felvezetései, hitelteremtés, környezeti fogadtatás formálása, a reklámtevékenység konkrét üzeneteinek magyarázata, háttér-információi (pl. reklám werk-film). Hogyan kell használni, milyen instrukciók tartoznak a termékhez, illetve szolgáltatáshoz, annak részletei és kezelési lehetőségeik, termékoktatás.

Oktatófilm:

Oktatás, ismeretterjesztés valamilyen, a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó témakörben (pl. értékesítési hálózat bemutatása, műszaki eljárás vagy technológiai folyamat részletezése a termék minőségének megítéléséhez, használatához, a belső minőségbiztosítási rendszer elemei, szervezeti és szakkérdések stb.)

Videóhírlevél:

Aktuális történések audiovizuális megfogalmazása és a forgalmazásra szánt információkról forgalomkész formában történő, közvetlenül a célcsoporthoz intézett és számára közvetlenül forgalmazott képes tudósítás, beszámoló stb., amely nem lehet hosszú és többféle minőségben is készülhet.

Befektetői filmek:

A befektetők figyelmének felkeltésére irányuló, a befektetői terület szakmai szempontok szerint és/vagy publikus formában feldolgozó film, sajátos érvanyaggal és sajátos szakmai információ tartalommal, nemritkán szakértői megszólalással és elemzésekkel, adatokkal. Ez utóbbiak lehetnek grafikus (pl. 3D-s animációval) formában kidolgozva is.

Pr spot:

Rövid, rendszerint logórendszerrel, az arculat valamilyen összetevőjével, vagy marketig aktivitássa kapcsolatos film, (pld. Designváltás -reklám), idesorolva az aktualitásokhoz kapcsolódó, reklámblokkban sugárzott „gesztusokat" is (pld. jókívánságok az óév végén, emblémaváltozás, vagy címváltozás bejelentése).

Pr riport:

Rendszerint hírműsor keretében szerkesztett, mindenképpen hírértékű információkat tartalmazó riport, vagy interjú. Esetleg kommentárral kiegészítve. Valamilyen audiovizuális műsor keretében, annak részeként, illetve a klasszikus sajtóműfaj, a háttérbeszélgetés, vagy kerekasztal-beszélgetés formájában készült filmes riport.

B-roll filmek:

A képanyag-biztosítási követelmény nem csupán sajtófotókra, de a vizuális médiapublicitás segítésére is vonatkozik. ... A TV-ben látvány kell minden egyes hírhez. A csak szöveges információból álló híranyag – fogyatékos értékű, félkész! ... Ha a készülő tévés riport során az újságíró úgy ítéli meg: nem biztos, hogy az archívumban található a témakörrel, termékkel, személlyel, céggel kapcsolatos képanyag, amely vágóképként felhasználható lenne, akkor a riportot rögzítő operatőrt kéri meg, hogy csináljon néhány snittet erre a célra. Ekkor az operatőr azt rögzíti, amit talál, ami éppen akkor a helyszínen található. Lehet, hogy éppen kosz, szemét, rendetlenség, káosz, füstölgő kémény a háttérben stb. – azaz a cég image-e szempontjából korántsem pozitív „mellékes üzenetekkel. Ráadásul ekkor ki vagyunk szolgáltatva az időjárás klíma- és fényviszonyainak is. Mindezeknek a problémáknak a megelőzése érdekében jó előre készíttethetünk saját vágóképeke: gyártásról, telephelyről, kiállításról, termékről, személyről stb. Hosszú, vágásra több szempontból alkalmas snitteket, jó megvilágítással, professzionális minőségben és rendszerben rögzítve, illetve sokszorosítva. Ezt a némafilmet (azaz szöveg és hang – narrátor szöveg vagy zenei aláfestés – nélküli produkciót), amelyen minden éppen olyan, ahogyan az image-ünk érdekében a legtökéletesebb, nevezik B-rollnak. A felvétel szigorúan adásminőségű. Az időben elkészített B-roll felvételeket azután az interjút készítő tévés stábok rendelkezésére bocsátjuk.

Forrás: Szeles Péter: Public Relations a gyakrolatban